Používáme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování obchodu, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím. Zavřít okno

Vážení zákazníci, 

objednávky s doručením do 21. 12. 2018 budeme přijímat nejpozději do 16. 12. 2018

Děkujeme za pochopení.

Vaše arko

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.arko-arko.cz.

Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.arko-arko.cz je společnost První Pálavská, s.r.o., se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, IČO: 25520237, DIČ: CZ25520237.

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89269.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele

(č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

NABÍDKA

Nabídky jsou považovány za otevřené až do konečného potvrzení zakázky.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
Informace o produktech jsou v nabídkách a potvrzených zakázek považovány za přibližné.

Vyhrazujeme si malé odchylky od obrázků, kreseb a popisů.

Náklady na použití komunikačních prostředků s e-shopem nese spotřebitel.

OBJEDNÁVKA

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých údajů (předepsaných formulářem). Dodavatel má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil zboží v minulosti. Kupující akceptuje „Obchodní všeobecné podmínky“ odesláním objednávky e-mailem.

Předmětem smlouvy je vždy zboží uvedené v objednávce.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých údajů (předepsaných formulářem). Dodavatel má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil zboží v minulosti. Kupující akceptuje „Obchodní všeobecné podmínky“ odesláním objednávky na formuláři poštou či e-mailem.

Předmětem smlouvy je vždy zboží uvedené v objednávce.

CENY

Dodavatel si vyhrazuje právo tiskových chyb a poté i změnu kupní ceny.

Pokud by cena byla jiná než uvedená, prodávající bude o této skutečnosti předem zákazníka informovat.

Cena je závazná až po potvrzení objednávky ze strany dodavatele.
Zboží zůstává v majetku dodavatele až do jeho úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou

zobrazovány na webovém rozhraní obchodu.

Faktura vystavená dodavatelem je současně daňovým dokladem.

Ceny jsou platné pouze na území ČR. Do zahraničí bohužel nedodáváme zboží.

CENA ZA PŘEPRAVU A DOBÍRKU

Dopravcem zboží je společnost PPL  s.r.o., která Vám zásilku pohodlně doručí přímo na Vámi uvedenou adresu. Doporučujeme uvést v objednávce Váš kontaktní telefon (nejlépe mobilní). Pak může přepravce s Vámi přímo dohodnout hodinu event. jiné místo převzetí zásilky.

Dopravné  za standartní zásilku do 3 kg si účtujeme 132 Kč bez DPH.

Dopravné za standartní zásilku do 5 kg si účtujeme  144 Kč bez DPH.

Dopravné za standartní zásilku do 7 kg si účtujeme  192 Kč bez DPH.

Dopravné za standartní zásilku do 10 kg účtujeme    217 Kč bez DPH.

Dobírné je 30,- Kč bez DPH. Při platbě bankovním převodem nebo platební kartou se dobírné neúčtuje.

Balné neúčtujeme.

V případě objednávky, kdy hmotnost zásilky bude vyšší než 10 kg, si dovolujeme účtovat vyšší náklady na dopravu.

Ty budou sděleny zákazníkovi před expedicí zásilky.

PLATBY

Platby za objednané zboží:
- dobírkou – při dodání zboží na adresu kupujícího
- platební kartou (po uskutečnění platby dojde k odeslání zboží zákazníkovi)
- bankovním převodem 

Objednané zboží bude dodáno standartně zásilkovou službou PPL  s.r.o.
Termíny dodávek jsou otevřené se lhůtou 3 - 5  pracovních dnů a dodržují se podle možností.

U expresních zásilek si započítáváme vícenáklady. Cena za tuto expresní službu je vždy s kupujícím dohodnuta předem.

Provozní poruchy nebo zásahy vyšší moci a další neovlivnitelné okolnosti (stávka, výluka, apod.) nás opravňují k tomu, abychom dodávku posunuli o dobu trvání přerušení v přiměřené době nebo abychom odstoupili od smlouvy kvůli nesplněnému dílu. Je to jedno, zda se potíže vyskytnout u nás nebo u subdodavatele. Kupující může od nás požadovat potvrzení, zda od zakázky odstoupíme, či zda chceme zásilku dodat v přiměřené lhůtě. Když je dodávka z výše uvedených důvodů nemožná, jsme zbaveni povinnosti dodávku uskutečnit. V žádném případě nás poté kupující nemůže činit zodpovědnými za vzniklé škody.

REKLAMACE ZBOŽÍ PŘI DORUČENÍ

Kupující má povinnost zboží před úplným převzetím od dopravce zcela prohlédnout a zjistit, zda zásilka nenese žádné zjevně viditelné vady. V případě vad důrazně doporučujeme kupujícímu zásilku nepřebírat a důvody odmítnutí zásilky napsat přímo dopravci do protokolu. Ihned nás o této skutečnosti informujte. Naše společnost je pojištěna proti těmto škodám a jsme schopni v co nejkratším možném termínu dodat novou zásilku. Pokud zboží bude na skladě, po dohodě se zákazníkem dodáme zboží znovu.
Jinak si vyhrazujeme právo zboží již nedodat a odstoupit od smlouvy. Kupujícímu budou vráceny všechny zaplacené zálohy za danou objednávku. V případě opačném je kupující dodavatelem vždy řádně informován o termínu nové dodávky zboží.
Pokud kupující převezme poškozenou zásilku, vystavuje se riziku, že mu nebudou uznány důvody na pozdější reklamaci.
Na vady, které by mohly být skryty (chybějící kusy apod.), lze brát zřetel pouze v případě, že kupující učiní kontrolu zásilky před pracovníkem dopravy ještě před jejím převzetím.
Vždy je nutné zapsat vše do protokolu s přepravcem. Při poškození zboží nesprávným skladováním nebude zákazníkovi uznána reklamace. Zboží se musí skladovat max. do 19 °C pokojové teploty a nesmí být vystaveno slunečnímu záření či jinému tepelnému zdroji.

Reklamace bude vyřízena do 30 dnů v zákonné lhůtě. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů

od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno

do uplynutí 14 - denní lhůty od převzetí zboží dodavateli.

Zboží musí být vráceno neporušené v originálním obalu bez známek poškození a užívání spolu s daňovým dokladem. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Vrácení zaplacené částky proběhne dle uskutečněné platby (bankovním převodem, vrácení na platební kartu apod.) ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od obdržení zboží.

Zboží neposílejte na dobírku, nebude přijato.

Adresa pro vrácení zboží:

prodejna arko, OC Palladium, nám. Republiky 1, 110 00 Praha 1

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Při udělení zakázky se uznávají „Všeobecné obchodní podmínky“. Jsme oprávněni k tomu, uložit do paměti data průběhu zboží a plateb, stejně jako data o kupujícím, dále je následně zpracovat. Kupující dává svolení k tomuto zpracování svých osobních dat. Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

Kdyby jednotlivá ustanovení těchto „Všeobecných obchodních podmínek“ pozbyla
účinnosti, neztrácí účinnost zbývající ustanovení.

Naše adresa pro uplatnění písemné reklamace je:

První Pálavská s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

info@arko-arko.cz

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.